Bản đồ nào cho DAOCities?

October 28, 2018
1066
Soar là một siêu bản đồ toàn cầu phi tập trung của thế giới. Được xây dựng trên công nghệ blockchain.

Noomi Wallet Ra Mắt để Thúc Đẩy Giao Dịch Ngân Hàng Kỹ Thuật Số

October 22, 2018
1367
Noomi Wallet Ra Mắt để Thúc Đẩy Giao Dịch Ngân Hàng Kỹ Thuật Số trong Thời Đại Blockchain 3.0

Soar Map tới Google Map

October 10, 2018
2387
Soar Map vs Google Map hay Soar bắt tay với Google? t.me/soarearthvn_bot Chatbot Soar chạy bằng cơm. soar.earth

Trúng thưởng CMT video chúc Cybermiles ra khơi

October 2, 2018
684
Trúng thưởng CMT bằng cách post video bạn tự quay hoặc nhờ người khác quay. Tham khảo chatbot t.me/Cybermilesvn_bot để biết thêm chi tiết

Cybermiles chain hướng dẫn CMT lên thuyền

September 14, 2018
19773
Cybermiles chain hướng dẫn CMT lên thuyền trước 10 tháng 10.

Khám phá hệ sinh thái CyberMiles: Blockchain trong ngành công nghiệp chuỗi cung ứng

December 6, 2018
17
Thông qua chuỗi cung ứng #Cmusecase, yêu cầu minh bạch được đặt lên hàng đầu.

Khám phá hệ sinh thái CyberMiles: Chứng khoán hoá tài sản

December 6, 2018
14
Sự hứa hẹn của tiền mã hoá trong chứng khoán hoá tài sản thực tế, #CMusecase

Khám phá hệ sinh thái CyberMiles: Giá trị của quản trị trong blockchain

December 5, 2018
16
Đồng tiền ổn định, token hoá và cuộc đua phân cấp thương mại, #CMusecase

Khám phá hệ sinh thái CyberMiles: Thanh toán trong thời đại tiền tệ kỹ thuật số.

December 5, 2018
17
Cách mà thanh toán bằng tiền mã hóa có thể thúc đẩy việc chấp nhận đế chế blockchain, #CMusecase
Load more posts
Total
0